kropka.gabinet.bydgoszcz@gmail.com

511 069 347

Trening Zastępowania Agresji ART®


 

Trening Zastępowania Agresji ART® to sprawdzona metoda zdobywania umiejętności, rozumienia i radzenia sobie

ze złością.

Złość jest emocją i jak każda inna, może być pozytywna, pod warunkiem, że nie działamy pod jej wpływem. To właśnie brak umiejętności kontroli sprawia, że działamy w złości niezgodnie ze wzorem społecznie akceptowanym.

Dzieci mają szczególną trudność w rozumieniu, nazywaniu i kontroli tej emocji. Dlatego w miejscu bezpiecznym, 
w warunkach treningu mogą nauczyć się, sobie z nią radzić.

Trening Zastępowania Agresji składa się z 3 elementów:

1. Trening Kontroli Złości - schemat jej powstawania, sygnałów ciała oraz sposób wygaszania,

2. Trening Umiejętności Społecznych - czyli moment modelowania i ćwiczeń , które nie zostawia dziecka w próżni,

ale daje wzór do wykorzystania w każdej sytuacji,

3. Trening Wnioskowania Moralnego - omawianie, rozumienie sytuacji społecznych, które są trudne ze względu na swój związek z poruszanymi wartościami.

 

Podstawowe emocje, w kolejności omawiania:

 • Złość

 • Smutek

 • Strach

 • Wstyd

 • Zazdrość

 • Radość

Ćwiczone umiejętności społeczne wybrane będą z poniższej puli propozycji i dostosowane do potrzeb osób uczestniczących w zajęciach, po wcześniejszej diagnozie.

 1. Podstawowe umiejętności społeczne

  • Słuchanie

  • Rozpoczynanie rozmowy

  • Prowadzenie rozmowy

  • Zadawanie pytań

  • Mówienie „dziękuję”

  • Przedstawianie się

  • Przedstawianie innej osoby

  • Mówienie komplementów

 2. Zaawansowane umiejętności społeczne

  • Proszenie o pomoc

  • Przyłączanie się (do zabawy)

  • Udzielanie wskazówek

  • Wykonywanie poleceń

  • Przepraszanie

  • Przekonywanie innych

 3. Umiejętności emocjonalne

  • Poznawanie swoich uczuć

  • Wyrażanie swoich uczuć

  • Rozumienie czyichś uczuć

  • Radzenie sobie z czyimś gniewem

  • Wyrażanie sympatii, miłości

  • Radzenie sobie ze strachem

  • Nagradzanie siebie

 4. Umiejętności alternatywne wobec agresji

  • Prośba o pozwolenie

  • Dzielenie się

  • Pomaganie innym

  • Negocjowanie

  • Praktykowanie samokontroli

  • Obrona swoich praw

  • Reagowanie na zaczepki

  • Unikanie kłopotów z innymi

  • Unikanie bójek

 5. Umiejętności kontroli stresu

  • Skarżenie się

  • Odpowiadanie na skargę

  • Zachowanie się podczas gry

  • Przezwyciężanie zakłopotania (wstydu)

  • Radzenie sobie z pominięciem

  • Ujęcie się za kolegą (przyjacielem)

  • Reakcja na namawianie

  • Reakcja na niepowodzenie

  • Radzenie sobie ze sprzecznymi komunikatami

  • Radzenie sobie z oskarżeniem

  • Przygotowanie do trudnej rozmowy

  • Radzenie sobie z presją grupy

 6. Umiejętności planowania

  • Decydowanie o zrobieniu czegoś

  • Znajdowanie przyczyn problemu

  • Wyznaczanie celu

  • Określanie swoich możliwości

  • Zbieranie informacji

  • Szeregowanie problemów według ważności

  • Podejmowanie decyzji

  • Koncentrowanie się na zadaniu

Cały trening daje uczestnikowi gotowe, przećwiczone w bezpiecznym środowisku modele postępowania. Wartością dodaną jest udział psa terapeutycznego, który w naturalny sposób wygasza, wycisza emocje i napięcia, nie ocenia,

nie krytykuje, daje wsparcie w trudnych momentach.

Zajęcia prowadzone są w bardzo małych, dostosowanych wiekowo, komfortowych dla uczestnika grupach.

 

Jedno spotkanie: 60 min. Cykl 12 spotkań.

Grupa: 4-6 osób

Wiek uczestników: 4-6 lat, 7-9 lat

Cena: 60 zł

#terapia#kynoterapia#dogoterapia#kropka#bydgoszcz#ART#treningzastępowaniaagresji

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Jakub Bociek, bociojakub@gmail.com

Kontakt

Gabinet Edukacyjno-Terapeutyczny "Kropka"

ul. Rysia 2A

85-809 Bydgoszcz

  511 069 347 - Wioletta Szymańska

      501 370 977 - Agnieszka Maćkiewicz

      603 993 595 - Monika Kalemba -Krzemińska